DSC_0230          DSC_0053

Cursul de dictie îşi propune să vină în întâmpinarea celor care doresc să-şi identifice şi să-şi corecteze problemele de dicţie, chiar dacă acest lucru presupune multă muncă şi multă voinţă, atât din partea copiilor, cât mai ales a părinţilor.

Structura cursului va permite:

–      Identificarea problemelor de dicţie specifice fiecărui participant la curs;

–       Căpătarea unei respiraţii corecte, care să dea forţă şi profunzime glasului;

–       Corectarea defectelor de dicţie ale fiecărui cursant în parte;

În cadrul cursului se vor învăţa:     

–       Exerciţii de respiraţie

–       Exerciţii de corectare a defectelor de pronunţie

–       Exerciţii pentru corectarea pronunţiei vocalelor

–       Exerciţii pentru corectarea pronunţiei diverselor consoane

–       Exerciţii pentru pronunţarea corectă şi clară a finalurilor de cuvânt

–       Exerciţii pentru intensitate, ritm şi variaţii de registru vocal

–       Exerciţii pentru corectarea dificultăţilor de articulaţie

Exerciţiile vor fi atât colective, cât mai ales individuale.

Astfel, cei mici vor putea nu doar să îşi corecteze defectele, dar să-si dezvolte totodată şi calităţile vocale, căpătând astfel siguranţa unei rostiri frumoase care îi va putea defini cu adevărat personalitatea în anii care vor urma.

DURATA CURSURILOR: 10 săptămâni, septembrie – decembrie 2018

FRECVENȚA: 1 dată pe săptămână

LOCAȚIE: Administrația Domeniului Public, Sector 1 B-dul Poligrafiei, nr.4,

(lângă Piața Presei Libere, sector 1)

harta-sect-1

Pentru informații suplimentare, așteptăm mesajele dvs la adresa sau cursuri.scoalamicilevedete@gmail.com.